Тест за бременност

Тест за бременност

Кръвният тест за наличието на b-HCG (човешки хорион гонадотропин) е изключително чувствителен, точен и надежден тест за бременност. Хормонът се продуцира от клетките, изграждащи бъдещата плацента и представлява ембрионалния сигнал до майката за наличието на бременност.
Повечето клиники изследват b-HCG 14 дни след фоликуларната пункция. Тъй като ембрионът нараства бързо, нормално стойностите на хормона се удвояват на всеки 2 до 3 дни. Стойността на хормона е по-висока при двуплодна и многоплодна бременност и по-ниска – при неразвиваща се или ектопична бременност. Освен това, стойностите на b-HCG могат да варират и за различните лаборатории, поради което е необходимо вашите резултати да бъдат дискутирани с лекар. Ако стойностите на хормона не се удвояват, както се очаква, това предполага наличието на неразвиваща се вътрематочна бременност, която води до аборт, или ектопична бременност. Разграничаването на тези две състояния е от значение и именно тук вагиналният ултразвуков преглед играе важна роля.
Най-голямото предимство на кръвните тестове е, че те показват актуалното ниво на b-HCG в кръвта и този фактор може да бъде изключително полезен при менажирането на проблемите на бременната жена. Много жени използват домашните тестове за бременност, закупени от аптеката. Модерните уринарни китове са доста чувствителни и могат да отчетат бременност при два дни закъснение на цикъла (при стойности на HCG в кръвта около 50-100 mIU/ml).
Предимството на уринарните тестове е че са по-евтини и самото изследване може да се направи в домашни условия от пациентката.
При изпозването на домашните уринарни тестове внимателно трябва да се спазват инструкциите, тъй като понякога се получават грешки при интерпретацията на резултатите. Тези грешки могат да се дължат на твърде разредена урина, неправилно извършване на теста или наличие на инфекции на уринарния тракт.

Какво следва след негативния тест за бременност?

Следващата стъпка е да се обадите на Вашия гинеколог. Информацията и съветите, които ще получите от него и неговите колеги са от важно значение за цялостната оценка на Вашия IVF опит.
Независимо, че някои от факторите, които определят успеха на процедурата по ин витро оплождане са все още неизвестни и вероятно причината за неуспеха няма да бъде открита, е добре Вие и Вашият лекар заедно да обсъдите възможностите за увеличаване на шанса за бременност при евентуален следващ опит. Във връзка с това, полезно би било обсъждането на следните въпроси:

* Задоволителен ли беше броят на образуваните фоликули?
* С добро качество ли бяха яйцеклетките?
* Задоволителен ли беше процентът на оплодените яйцеклетки? Не е ли по-добре при следващ опит да бъде използвана техниката за интрацитоплазмено спермално инжектиране?
* Имаше ли проблем при трансферирането на ембрионите в матката?
* Ембрионите с добро качество ли бяха?
* Колко IVF опита трябва да бъдат направени?

Последният въпрос е строго индивидуален и зависи изцяло от Вас. Разбира се, Вашият лекар и неговите колеги могат да Ви дадат полезни съвети, но най-важно е да се направи обективна оценка на предходния Ви опит и възможностите за увеличаване на шанса за забременяване при евентуален следващ такъв.
Например:

* Може да се наложи да се използва друг протокол за стимулация – ако броят на образуваните фоликули не е бил задоволителен може да се смени протокола или да се увеличи или намали дозата на лекарствата за стимулация. Нашата цел е да бъдат образувани оптимален брой фоликули със зрели яйцеклетки и респективно ембриони с добро качество.
* Може би е добра идеята да бъде използвана технологията за излюпване на ембриони (Assisted Hatching) или трансфер на стадий бластоцист? Независимо, че ембрионите достигащи до стадий бластоцист имат по-голям шанс за имплантация, обикновено този метод се избира, когато е налице голям брой ембриони. Това произтича от факта, че само около 30% от тях имат потенциал да достигнат до този стадий.
* Кога мога да започна следващия си IVF опит? Обикновено се изчакват най-малко 2 месеца, за да бъде възстановен нормалният ритъм на Вашия организъм. Вие сте била подложена не само на емоционален, но и на хормонален стрес, поради което е необходимо време за възвръщане към нормалното Ви състояние.

Надяваме се да преодолеете безпокойството си с наша помощ и да посрещнете с оптимизъм следващия си IVF опит.